Pengertian Shorof atau Tashrif dan Penjelasannya

Penjelasan Shorof

Pengertian Shorof atau Tashrif dan Penjelasannya – Pada kesempatan ini Dutadakwah akan membahas tentang Shorof. Yang mana tentang pengertian shorof/tashrif dan pembagiannya. Termasuk juga berikut contohnya serta penjelasan dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Untuk lebih detailnya silakan simak ulasan dibawah ini dengan seksama. Pengertian Shorof atau Tashrif dan Penjelasannya Dalam ilmu Shorof kita akan diajarkan … Read more

Pengertian Fi’il Madhi, Mudhori’, Amar dan Contohnya

Fiil Madhi, Mudhori, Amar dan Contohnya

Pengertian Fi’il Madhi, Mudhori’, Amar dan Contohnya – Pada kesempatan ini Dutadakwah akan membahas tentang Fiil. Yang mana dalam pembahasan ini akan menerangkan tentang pengertian fi’il beserta contohnya. Untuk lebih jelasnya silahkan simak ulasan berikut ini Pengertian Fi’il Madhi, Mudhori’, Amar dan Contohnya Dalam pembahasan ini kita akan mengenal apa itu fiil. Fi’il adalah kata … Read more

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 1 (Lazim)

Tashrif Tsulatsib Mujarrod Bab 1 Lazim

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 1 (Lazim)– Pada kesempatan ini Dutadakwah akan membahas tentang Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 1 Lazim. Yang mana dalam pembahasan kali ini adalah mengenai contoh-contoh Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 1  yang lazim sesuai dengan Pelajaran Tasripan yang dipelajari di Pondok Pesantren Salafiyah secara singkat dan spesifik. Untuk lebih jelasnya silahkan simak ulasannya berikut ini dengan … Read more

Amil Lafdzi Samai : Warna Duabelas sampai Tamat

Amil Lafdzi Samai Warna Duabelas sampai Tamat

Amil Lafdzi Samai : Warna Dua belas sampai Tamat – Pada kesempatan ini Dutadakwah akan Menterjemahkan Amil Lafadz dengan lughot jawa bertuliskan arabic untuk para santri pemula sesuai yang dipelajari di Pondok Pesantren Salafiyah. Amil Lafdzi Samai : Warna Dua belas sampai Tamat Terjemahan ini ditulis secara singkat dan spesifik. Untuk lebih jelasnya silahkan baca Artikel … Read more

Amil Lafadzi Samai : Warna Awal sampai Enam

Amil Lafadzi Samai : Warna Awal sampai Enam – Pada kesempatan ini Duta Dakwah akan Menterjemahkan ‘Amil Lafadz dengan lughot jawa bertuliskan arabic untuk para santri pemula. Amil Lafadzi Samai : Warna Awal sampai Enam Sesuai yang dipelajari di Pondok Pesantren Salafiyah khususnya Pesantren Salaf yang ada di daerah Banten yang paling banyak ngaji Amil. … Read more

√ Amil Lafdzi Sama’i : Warna Tujuh sampai Sebelas

Amil Lafdzi Sama’i : Warna Tujuh sampai Sebelas – Pada kesempatan ini Duta Dakwah akan Menterjemahkan ‘Amil Lafadz dengan lughot jawa bertuliskan arabic untuk para santri pemula sesuai yang dipelajari di Pondok Pesantren Salafiyah. Terjemahan ini ditulis secara singkat dan spesifik. Untuk lebih jelasnya silahkan baca Artikel berikut ini dengan seksama. بسم الله الرّحمن الرّحيم السّلام … Read more

Tashrif Tsulatsi Mujarrod : Bab 4 Lazim ke 8 Sampai 10

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim ke 8 Sampai 10

Tashrif Tsulatsi Mujarrod : Bab 4 Lazim ke 8 Sampai 10 – Pada kesempatan kali ini Dutadakwah akan membahas tentang Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim yang kedelapan sampai dengan lazim kesepuluh. Yang mana dalam pembahasan kali ini adalah hanya mengenai wazan dan mauzunnya. Tashrif Tsulatsi Mujarrod : Bab 4 Lazim ke 8 Sampai 10 … Read more

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim ke 4 sampai Lazim ke 7

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim ke 4 sampai Lazim ke 7 Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim ke 4 sampai Lazim ke 7 – Pada kesempatan ini Duta Dakwah akan membahas tentang Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim yang keempat sampai dengan lazim ketujuh. Yang mana dalam pembahasan kali ini adalah hanya mengenai wazan dan mauzunnya Tashrif … Read more

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Muta’ad & Lazim ke 1 s/d ke 3

Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 (Muta’ad & Lazim ke 1 s/d ke 3 ) – Pada kesempatan ini Duta Dakwah akan membahas tentang Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Muta’ad & Lazim yang petama sampai dengan lazim ke tiga. Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Muta’ad Dalam pembahasan kali ini adalah hanya mengenai wazan dan mauzunnya. Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab … Read more