Tasrif Rubai Mujarrod : Lazim dan Mulhaqnya – Pada kesempatan ini Duta Dakwah akan menguraikan Tasrif Ruba’i Mujarrod Lazim dan Mulhaq Ruba’i Mujarrod, namun demikian ada juga yang mengatakan itu […]