Amil Lafadzi Samai : Warna Awal sampai Enam

Posted on

Amil Lafadzi Samai : Warna Awal sampai Enam – Pada kesempatan ini Duta Dakwah akan Menterjemahkan ‘Amil Lafadz dengan lughot jawa bertuliskan arabic untuk para santri pemula.

Amil Lafadzi Samai : Warna Awal sampai Enam

Sesuai yang dipelajari di Pondok Pesantren Salafiyah khususnya Pesantren Salaf yang ada di daerah Banten yang paling banyak ngaji Amil.

Terjemahan ini ditulis secara singkat dan spesifik. Untuk lebih jelasnya silahkan baca Artikel berikut ini dengan seksama.

بسم الله الرّحمن الرّحيم السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.  سبلوم ساي منوليس دان منترجمهكن كتاب عامل إني لبيه دولو ساي مڠوچفكن بسملة سلام دان تحميد كموديان برصلوات دان برسلام بوات رسول الله ﷺ أڮر أفا يڠ أكن ساي كرجكن إني مندفت فرتلوڠن الله سبحانه وتعالى ۞ سلنجوتۑا موداه٢هن كتاب عامل إني بسا ممبنتو كفدا فرا سنتري فمولا دي فوندوك٢ فسنترين سلافية دان سڠاجا ساي ترجمهكن كبهاسا جوى كرنا ڠلاف بركة فرا ڮورو يڠ بر جاسا منديدك ساي، تتافي ديأخر ترجمهن إني إن شاء الله ساي أكن دي فرجلاس دڠن بهاسا إندونسيا، دان أكن ساي سمبوڠ دڠن نريب سرتا سلنجوتۑا مراد عامل دان ترجمة دي لڠكفي دڠن نركيب جوڮا. دمكيان موهون معاف أتس سڮلا خلاف دان سلاه بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فنوليس دان فنترجمة: حاج محمّد عشماوي ز.أ 

Mukadimah Amil

بسم الله الرّحمن الرّحيم ۞{كلاوان ۑبوت أسماء الله كڠ مها ولاس أسيه إڠدلم دنيا لن أخرة } اعلم انّ العوامل في النحو مائة عامل { وروهن سيرا إڠ ستوهني سكيهي عامل إڠدالم علم نحو إكو جملة سراتوس عامل} ۞ لفظيةٌ ومعنويةٌ {سجي عامل لفظي لن كفيڠدو عامل معنوي }۞ فاللّفظيةُ منها على ضربين {مك أوتوي عامل لفظي ستڠه سكيڠ سراتوس إكو إڠأتسي رڠدومان }۞ سماعية وقياسية {سجي عامل لفظي سماعي لن كفيڠدو عامل لفظي قياس }۞ فالسَّماعيةُ منها أحدٌ وتسعون عاملا {مك أوتوي عامل لفظي سماعي ستڠه سكيڠ إكو سجي لن سڠڠفوله عاملي}۞ والقياسية منها سبعة {لن أتوي عامل لفظي قياس ستڠه سكيڠ سرتوس إكو فيتو } ۞ والمعنوية منها إثنان {أتوي عامل معنوي ستڠه سكيڠ سرتوس إكو لورا }۞  وتتنوعُ السَّماعيةُ على ثلاثة عشر نوعًا{لن دين ورنا ورنائكن أفا عامل لفظي سماعي إڠأتسي تلو لس ورنا

Amil Lafdhi Samai Warna Awal

النّوعُ الاوّل حرفٌ تجر الإسمَ فقط {أتوي ورنا عامل لفظي سماعي كڠ أول إكو فيرا٢ حروف كڠ ڠجركن أفا حروف إڠ إسم مك بلاكا} ۞ وهي تسعة عشر حرفا {لن أتوي حروف إكو سڠا ولاس حروفي }۞ الباء ومن وإلى وفي وعن وواوالقسم  وَبَاءُ الْقَسَمِ وَتَاءُ الْقَسَمِ واللام وربّ وواوه وعلى والكاف ومذ ومنذ وحتى وحشا وعدا وخلا {سجي حروف باء لن مِنْ لن إِلَى لن في لن عَنْ لن واو قسم لن باء قسم لن تاء قسم لن لام لن رُبَّ لن واو رُبَّ لن عَلَى لن كاف لن مُذْ لن مُنْذُ لن حَتَّى لن حَشَا لن عَدَا لن خَلَا

Amil Lafdhi Samai Warna kedua

النّوع الثاني حروف تنصب الإسم وترفع الخبر {أتوي عامل لفظي سماعي كڠ كفيڠ لورا إكو فيرا٢ حروف كڠ نصبئكن أفا حروف إڠ إسم لن ڠرفعكن أفا حروف إڠ خبر}۞ وهي ستة احرف {لن أتوي حروف إكو ئنم فيرا٢ حروفي} ۞ إنّ وأنّ وكأنّ ولكن وليت ولعل {سجي إِنَّ لن أَنَّ لن كَأَنَّ لن لَكِنَّ لن لَيْتَ لن لَعَلَّ

Amil Lafdhi Samai Warna ketiga

النّوع الثالث حرفان ترفعان الإسمَ وتنصبان الخبرَ {أتوي ورنا عامل لفظ سماعي كڠ كفيڠ تلو إكو حروف لورا كڠ ڠرفعكن افا حروف لورا إڠ إسم لن ڠنصبكن أفا حروف لورا إڠ خبر}۞ وهما ما ولا الْمُشَبَهِتَانِ بِلَيْسَ {لن أتوي كروني حروف لورا إكو ما لن لا كڠ ۑروفاني سالوروني كلاوان لفظ ليس

Amil Lafdhi Samai Warna keempat

النّوع الرابع حروف تنصب الإسم فقط {أتوي ورنا عامل كڠ كفيڠ ففت إكو فيرا٢ حروف كڠ ڠنصبكن أفا حروف إڠ إسم مك بلاكا} ۞ وهي سبعة أحرف {لن أتوي حروف إكو فيتو فيرا٢ حروفي} ۞ الواو وإلا ويا وأيا وهيا وأي والهمزة المفتوحة {سجي حروف واو لن إِلَّا لن يَا لن أَيَا لن هَيَا لن أَيْ لن همزة كڠ دين فتحة ئكن

Amil Lafdhi Samai Warna kelima

النّوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع {أتوي ورنا عامل لفظي سماعي كڠ كفيڠ ليما إكو فيرا٢ حروف كڠ ڠنصبكن أفا حروف إڠ فعل كڠ مضارع }۞ وهي اربعة أحرف {لن أتوي حروف إكو ففت فيرا٢ حروفي} ۞ أن ولن وكي وإذا {سجي أنْ لن لَنْ لن كَيْ لن إذًا

Amil Lafdhi Samai Warna keenam

النّوع السّادس حرف تجزم الفعل المضارع {أتوي ورنا عامل لفظي سماعي كڠ كفيڠ ئنم إكو فيرا٢ حروف كڠ ڠجزمكن أفا حروف جزمكن أفا حروف ڠ فعل كڠ مضارع}۞ وهي خمسة أحرف {لن أتوي حروف إكو ليما فيرا٢ حروفي} ۞ لم ولما ولام الأمر ولا في النهي وإن في الشرط والجزاء {سجي حروف لم لن لَمَا لن لام أمر لن لَا إڠدالم نهي لن إِنْ إڠدالم شرط لن جزاء

Demikian ulasan tentang Amil Lafadzi Samai : Warna Awal sampai Enam  Semoga bisa membantu dan menambah pengetahuan untuk para santri pemula, untuk terjemahan ‘amila warna selanjutnya silahkan baca: Amil Lafadzi Samai Warana Tujuh samapai Sebelas: Terimakasih