Duta Dakwah

Malam Lailatul Qadr, Pengertian, Makna Dan Penjelasannya  – Pada kesempatan ini Dutadakwah akan membahas tentang Malam Lailatul Qadr. Dalam pembahasan kali ini tentang arti malam lailatul qadr dan makna yang […]

Pengertian Shorof atau Tashrif dan Penjelasannya – Pada kesempatan ini Dutadakwah akan membahas tentang Shorof. Yang mana tentang pengertian shorof/tashrif dan pembagiannya. Termasuk juga berikut contohnya serta penjelasan dengan pembahasan lengkap […]

Pengertian Fi’il Madhi, Mudhori’, Amar dan Contohnya – Pada kesempatan ini Dutadakwah akan membahas tentang Fiil. Yang mana dalam pembahasan ini akan menerangkan tentang pengertian fi’il beserta contohnya. Untuk lebih […]

Kebenaran Dalam Pandangan Islam Menurut Quran & Sunnah – Kali ini Dutadakwah akan memberikan materi mengenai Kebenaran dalam pandangan islam. Penjelasan materi kami ini dinuqil dari Alqur’an dan As-Sunnah. Kebenaran […]

Macam Najis, Mugholladzoh, Mutawasithah & Mukhaffafah – Baiklah Pembaca yang kami banggakan, kali ini Dutadakwah akan menerangkan macam macam najis. Jika kita sudah mengenal dengan benar macam macam najis, maka […]