Tashrif Isim Fa’il Bab 4 Lazim ke 1 sampai Lazim ke 10

Tashrif Isim Fa’il Bab 4 Lazim ke 1 sampai Lazim ke 10 – Pada kesempatan kali ini Duta Dakwah akan Menuliskan tentang Tashrif isim Fa’il Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim 1 sampai dengan lazim 10. Yang mana dalam pembahasan kali ini adalah hanya contoh tasrif isim fa’il bab 4 tsulatsi mujarrod lazim 1 sampai dengan 10. Untuk lebih jelasnya silahkan simak ulasannya berikut ini dengan seksama

Tashrif Isim Fa’il Bab 4 Lazim ke 1 sampai Lazim ke 10

Pada Tsulatsi Mujarrod Bab 4 Lazim 1 sampai dengan Lazim 10 itu ada yang perlu dihafalkan yaitu pada tasrif isim fa’ilnya, dan pada kesempatan ini kami akan tuliskan tasrif isim fail tersebut sebagai beikut:

Tasrif Isim Fa’il bab 4 tsulatsi mujarrod lazim ke 1 tingkah rofa’:

تصريف إسم فاعل باب أمفت لازم ساتو تڠكه رفع

فَهُوَ وَجِلٌ فَهُمَا وَجِلَانِ فَهُمْ وَجِلُوْنَ وهم وُجَالٌ وَهُمْ وُجَلٌ وَهُمْ وَجَلَةٌ فَهِيَ وَجِلَةٌ فَهُمَا وَجَلِتَانِ فَهُنَّ وَجِلَاتٌ.

Tasrif Isim Fa’il bab 4 tsulatsi mujarrod lazim ke 2 tingkah rofa’:

تصريف إسم فاعل باب أمفت لازم كدوا تڠكه رفع

فَهُوَ اَسْوَدٌ فَهُمَا اَسْوَدَانِ فَهُمْ سُوْدٌ فَهِيَ سَوْدَاءُ فَهُمَا سَوْدَانِ فَهُنَّ سُوْدٌ

Tasrif Isim Fa’il bab 4 tsulatsi mujarrod lazim ke 3 tingkah rofa’:

تصريف إسم فاعل باب أمفت لازم كتيڮا تڠكه رفع

فَهُوَ اَبْيَضٌ فَهُمَا اَبْيَضَانِ فَهُمْ بِيْضٌ فَهِيَ بَيْضَاءُ فَهُمَا بَيْضَوَانِ فَهُنَّ بِيْضٌ

Tasrif Isim Fa’il bab 4 tsulatsi mujarrod lazim ke 4 tingkah rofa’:

تصريف إسم فاعل باب أمفت لازم كئــمفت تڠكه رفع

فَهُوَ اَحْمَرٌ فَهُمَا اَحْمَرَانِ فَهُمْ حُمْرٌ فَهِيَ حَمْرَاءُ فَهُمَا حَمْرَوَانِ فَهُنَّ حُمْرٌ

Tasrif Isim Fa’il bab 4 tsulatsi mujarrod lazim ke 5 tingkah rofa’:

تصريف إسم فاعل باب أمفت لازم كليما تڠكه رفع

فَهُوَ اَصْغَرٌ فَهُمَا اَصْغَرَانِ فَهُمْ صُغْرٌ فَهِيَ صَغْرَاءُ فَهُمَا صَغْرَوَانِ فَهُنَّ صُغْرٌ

Tasrif Isim Fa’il bab 4 tsulatsi mujarrod lazim ke 6 tingkah rofa’:

تصريف إسم فاعل باب أمفت لازم كئــنم تڠكه رفع

فَهُوَ اَبْكَمٌ فَهُمَا اَبْكَمَانِ فَهُمْ بُكْمٌ فَهِيَ بَكْمَاءُ فَهُمَا بَكْمَوَانِ فَهُنَّ بُكْمٌ

Tasrif Isim Fa’il bab 4 tsulatsi mujarrod lazim ke 7 tingkah rofa’:

تصريف إسم فاعل باب أمفت لازم كتوجه تڠكه رفع

فَهُوَ اَعْمَى فَهُمَا اَعْمَيانِ فَهُمْ عُمْيٌ فَهِيَ عَمْيَاءُ فَهُمَا عَمْيَوَانِ فَهُنَّ عُمْيٌ

Tasrif Isim Fa’il bab 4 tsulatsi mujarrod lazim ke 8 tingkah rofa’:

تصريف إسم فاعل باب أمفت لازم كدلافن تڠكه رفع

فَهُوَ اَصَمٌّ فَهُمَا اَصَمَّانِ فَهُمْ صُمٌّ فَهِيَ صَمَّاءُ فَهُمَا صَمَّوَانِ فَهُنَّ صُمٌّ

Tasrif Isim Fa’il bab 4 tsulatsi mujarrod lazim ke 9 tingkah rofa’:

تصريف إسم فاعل باب أمفت لازم كسمبيلن تڠكه رفع

فَهُوَ عَطْشَانٌ فَهُمَا عَطْشَنَانِ فَهُمْ عَطْشَنُوْنَ وَهُمْ عِطَّاشٌ وَهُمْ عُطَّشٌ فَهِيَ عَطْشَى فَهُمَا عَطْشَيَانِ فَهُنَّ عِطَّشٌ وَهُنَّ عَطْشَآءُ

Tasrif Isim Fa’il bab 4 tsulatsi mujarrod lazim ke 10 tingkah rofa’:

تصريف إسم فاعل باب أمفت لازم كسفوله تڠكه رفع

فَهُوَ مَرِيْضٌ فَهُمَا مَرِيْضَانِ فَهُمْ مَرِيْضُوْنَ وَهُمْ مِرَاضٌ وَهُمْ مَرْضَ فَهِيَ مَرِيْضَةٌ فَهُمَا مَرِيْضَتَانِ فَهُنَّ مَرِيْضَاتٌ وَهُنَّ مِرَاضٌ وَهُنَّ مَرْضَ

Tasrif-isim-fail-lazim1-sd-10
Tasrif-isim-fail-lazim1-sd-10

Demikian ulasan tentang Tashrif Isim Fa’il Bab 4 Lazim ke 1 sampai Lazim ke 10 – Semoga bisa membantu dan menambah pengetahuan untuk para santri pemula. selanjutntya simaklah pada Tashrif Tsulatsi Mujarrod Bab 5 sampai Bab 6  – Terimakasih