Yang Memandang dan yang Dipandang Sama-sama Dilaknat – Lelaki dan perempuan yang bukan muhrimnya saling memandang keduanya dilaknat, Duta Dakwah akan menuliskan tentang hal tersebut menukil dari “Syarah ‘Uqudullujain”, Untuk […]